Άκανθα πτέρνας - μια οστέινη ανάπτυξη /απόφυση στην πελματιαία πτυχή του οστού της πτέρνας, εκεί όπου προσφύεται η πελματιαία απονεύρωση, με αποτέλεσμα έναν απότομο πόνο στο κάτω μέρος ή στο εσωτερικό άκρο της πτέρνας. Ένας αμβλύς πόνος μπορεί να εμφανιστεί μετά από ορθοστασία σε σκληρή επιφάνεια για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ή μετά από τρέξιμο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Aναζήτηση
Λέξεις Κλειδία
Πλήθος Εγγραφών
Προβολή
Ταξινόμηση
collapse
© Copyright ADCO Orthopaedics Ltd Pegasus Hermes Application   Powered by Pegasus Technology