Ο αντίχειρας είναι πολύ διαφορετικός από τα άλλα τέσσερα δάχτυλα. Κατ 'αρχάς, ο αντίχειρας έχει μόνο δύο οστά (φάλαγγες), ενώ τα άλλα δάκτυλα έχουν τρεις. Ο αντίχειρας είναι επίσης αντικριστός, που σημαίνει αυξημένη ελευθερία κινήσεων που μας δίνει τη δυνατότητα να αγγίξουμε τις άκρες των άλλων τεσσάρων δακτύλων μας, επιτρέποντάς μας να πιάνουμε αντικείμενα. Ένα σύστημα μυών καθιστά δυνατή όλη αυτή η κίνηση και επαναλαμβανόμενη χρήση αυτών των μυών δίνει τάση σε δύο κύριες  αρθρώσεις - την βασική άρθρωση, βρίσκεται στην βάση του χεριού μεταξύ του αντίχειρα και του καρπού και την μετακαρποφαλαγγική (MCP) άρθρωση που βρίσκεται στη βάση του αντίχειρα.

Aναζήτηση
Λέξεις Κλειδία
Πλήθος Εγγραφών
Προβολή
Ταξινόμηση
collapse
Δέστρα Καρπού & Αντίχειρα Neoprene
Δέστρα Καρπού & Αντίχειρα Neoprene
REF  03208
Νάρθηκας Καρπού & Αντίχειρα Neoprene
Νάρθηκας Καρπού & Αντίχειρα Neoprene
REF  03212
Νάρθηκας Αντίχειρα
Νάρθηκας Αντίχειρα
REF  03213
Νάρθηκας Καρπού & Αντίχειρα Era Touch
Νάρθηκας Καρπού & Αντίχειρα Era Touch
REF  03291
Νάρθηκας Αντίχειρα Era Touch
Νάρθηκας Αντίχειρα Era Touch
REF  03295
© Copyright ADCO Orthopaedics Ltd Pegasus Hermes Application   Powered by Pegasus Technology